Vakantiehuis frankrijk | Dordorgne

Algemene voorwaarden

De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens, hiervan is optioneel een inventarislijst beschikbaar. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.

De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten.

De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

 

Betaling

Nadat er is via de site is gereserveerd zal er een mail worden gestuurd waarin wordt verzocht om 30% van het totaal bedrag per omgaande te voldoen. Zodra de aanbetaling binnen is zal de reservering definitief in ons systeem worden verwerkt. Het restant bedrag zal 1 week voor de aankomstdatum overgemaakt moeten zijn. De verschuldigde bedragen zullen door middel van een bankoverschrijving voldaan moeten worden.

Eventuele kosten die gemaakt worden op de locatie zullen aan het eind van het verblijf worden verrekend.

 

Annuleringsvoorwaarden

De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen :

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering.

Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De hoogte van de annuleringskosten is als volgt:

Aantal dagen vóór de geboekte aankomstdag 

Tot de 90e dag voor de aankomstdag 

Vanaf de 90e tot de 28e dag 

Vanaf de 28e dag 

Vanaf de 7e dag of later 

Verschuldigd deel van de huursom

30 % (= aanbetaling)

60%

90%

100%

Ontbindende voorwaarden

In het geval van uitblijven van betaling, of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden, kan de reservering teniet gedaan worden.

Close
Instagram
Facebook
Taal